Thursday, November 29, 2007

Το γραφείο


Κάθε πρωί το ίδιο.

Εκείνος, ο δημόσιος υπάλληλος Δ., έφτανε στην υπηρεσία τέσσερα λεπτά πριν από την έναρξη του ωραρίου, έβγαζε την κάρτα του, πρώτη πρώτη, την χτυπούσε και κατευθύνονταν στο αυτόματο μηχάνημα πώλησης καφέδων, νέο απόκτημα εδώ και λίγους μήνες, έριχνε μια κλεφτή ματιά στο χώρο που είχε αντικαταστήσει πλέον το κυλικείο και χαιρετούσε τους συναδέλφους.
Δύο λεπτά μετά την έναρξη κατευθυνόταν με αργά και βαριά βήματα στο ασανσέρ που τον άφηνε στον τρίτο όροφο, τέταρτη πόρτα δεξιά και το γραφείο στα αριστερά της αίθουσας επάνω στο οποία άπλωνε σχολαστικά τις αιτήσεις και τακτοποιούσε κάτι εκκρεμότητες στα μπλε ντοσιέ που έστεκαν πάντοτε στο ράφι πίσω του, με χρονολογική σειρά.
Η δουλειά του ήταν σημαντική και ο ίδιος μοναδικός κι αναντικατάστατος, σκεφτότανε, καθώς έγνεφε ειρωνικά στον πρώτο της σειράς των κακομοίρηδων που περίμεναν τη σφραγίδα έγκρισης.

Ταυτόχρονα ο δημόσιος υπάλληλος Σ., έφτανε στην υπηρεσία τέσσερα λεπτά πριν από την έναρξη του ωραρίου, έβγαζε την κάρτα του, πρώτη πρώτη, την χτυπούσε και κατευθύνονταν στο αυτόματο μηχάνημα πώλησης καφέδων, νέο απόκτημα εδώ και λίγους μήνες, έριχνε μια κλεφτή ματιά στο χώρο που είχε αντικαταστήσει πλέον το κυλικείο και χαιρετούσε τους συναδέλφους.
Δύο λεπτά μετά την έναρξη κατευθυνόταν με αργά και βαριά βήματα στο ασανσέρ που τον άφηνε στον τρίτο όροφο, τέταρτη πόρτα δεξιά και το γραφείο στα δεξιά της αίθουσας επάνω στο οποία άπλωνε σχολαστικά τις αιτήσεις και τακτοποιούσε κάτι εκκρεμότητες στα κόκκινα ντοσιέ που έστεκαν πάντοτε στο ράφι πίσω του, με χρονολογική σειρά.
Η δουλειά του ήταν σημαντική και ο ίδιος μοναδικός κι αναντικατάστατος, σκεφτότανε, καθώς έγνεφε ειρωνικά στον πρώτο της σειράς των κακομοίρηδων που περίμεναν τη σφραγίδα έγκρισης.

Ο δημόσιος υπάλληλος Δ. ήταν άνδρας, νυμφευμένος, με δύο παιδιά, μία ερωμένη, ένα σκύλο και ένα αυτοκίνητο, μετρίου αναστήματος και μαλλιών κάποτε καστανών. Μισούσε τη βαρετή δουλειά του, αλλά δε δίσταζε να εκθειάζει την αναγκαιότητα της παρουσίας και της προσφοράς του στην υπηρεσία, στοιχεία μοναδικά και αναντικατάστατα, σκεφτότανε, όποτε το βλέμμα του έπεφτε στον δημόσιο υπάλληλο Σ., που τόσο άκομψα ρουφούσε τον καφέ του και του οποίου μια μέρα σίγουρα θα έπαιρνε τη θέση του στο ευνοημένο δεξί γραφείο.

Ο δημόσιος υπάλληλος Σ. ήταν άνδρας, νυμφευμένος, με δύο παιδιά, μία ερωμένη, ένα σκύλο και ένα αυτοκίνητο, μετρίου αναστήματος και μαλλιών κάποτε μαύρων. Μισούσε τη βαρετή δουλειά του, αλλά δε δίσταζε να εκθειάζει την αναγκαιότητα της παρουσίας και της προσφοράς του στην υπηρεσία, στοιχεία μοναδικά και αναντικατάστατα, σκεφτότανε, όποτε το βλέμμα του έπεφτε στον δημόσιο υπάλληλο Σ., που τόσο άκομψα ρουφούσε τον καφέ του και και του οποίου μια μέρα σίγουρα θα έπαιρνε τη θέση του στο ευνοημένο αριστερό γραφείο.

Ο δημόσιος υπάλληλος Δ. ήταν συνειδητοποιημένος: δεν παρέλειπε να βασανίζει ασκόπως και να ειρωνεύεται επαρκώς τους πολίτες που είχαν την ατυχία να περάσουν από το δικό του αριστερό γραφείο, το πλαισιωμένο από δύο απότιστες σεφλέρες που ικέτευαν με άηχες κραυγές για λίγες σταγόνες ύδατος, ενώ συχνά-πυκνά τους παρέπεμπε στο διπλανό του, τον απεχθή υπάλληλο Σ. προκειμένου να ξεκλέψει λίγα δευτερόλεπτα ομιλίας στο κινητό του.

Ο δημόσιος υπάλληλος Σ. ήταν συνειδητοποιημένος: δεν παρέλειπε να βασανίζει ασκόπως και να ειρωνεύεται επαρκώς τους πολίτες που είχαν την ατυχία να περάσουν από το δικό του δεξί γραφείο, το πλαισιωμένο από δύο απότιστα γιούκα που ικέτευαν με άηχες κραυγές για λίγες σταγόνες ύδατος, ενώ συχνά-πυκνά τους παρέπεμπε στο διπλανό του, τον απεχθή υπάλληλο Δ. προκειμένου να ξεκλέψει λίγα δευτερόλεπτα ομιλίας στο κινητό του.

Ο δημόσιος υπάλληλος Δ. είχε κάνει πολλές φορές αίτηση στον προϊστάμενο, τον κ. Μ., για αναθεώρηση της εργασιακής του θέσης και προώθησής του, όπως θεωρούσε, στο ανετότερο και καλύτερο δεξί γραφείο του συναδέρφου Σ. αλλά η σχετική υπηρεσιακή επιτροπή φαινόταν να έχει άλλες προτεραιότητες.

Ο δημόσιος υπάλληλος Σ. είχε κάνει πολλές φορές αίτηση στον προϊστάμενο, τον κ. Μ., για αναθεώρηση της εργασιακής του θέσης και προώθησής του, όπως θεωρούσε, στο ανετότερο και καλύτερο αριστερό γραφείο του συναδέρφου Δ. αλλά η σχετική υπηρεσιακή επιτροπή φαινόταν να έχει άλλες προτεραιότητες.

Και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι, Δ. και Σ., δεν θα παραδέχονταν ποτέ μπροστά στους άλλους συναδέρφους, ότι είχαν προβεί σε τέτοιου είδους αίτημα: θεωρούσαν ότι η μοναδική και αναντικατάστατη παρουσία τους γινόταν έτσι κι αλλιώς αντιληπτή τοις πάσιν μέσα στην υπηρεσίαν

Μία σωτήρια Τρίτη μεσημέρι ο προϊστάμενος, κ. Μ., εισήλθε στο γραφείο του τρίτου ορόφου, τέταρτη πόρτα δεξιά με ύφος επίσημο και αρμόζων σε υπουργό, τουλάχιστον.
Στα χέρια του έφερε δύο χαρτιά, δύο αποφάσεις της υπηρεσιακής επιτροπής εσωτερικών μετακινήσεων. Το ένα, αφορούσε τον ίδιο: η επιτροπή, αναγνωρίζουσα τις ιδιαίτερες υπηρεσίες του, τον τοποθετούσε στο γραφείο του πέμπτου ορόφου, τρίτη πόρτα δεξιά, με αρμοδιότητες να ελέγχει όλα τα πράσινα και πορτοκαλί ντοσιέ των υφισταμένων γραφέων Λ. και Ν. θέση την οποία κατείχε μέχρι τότε ο προϊστάμενος, ο κ. Θ.
Ο προϊστάμενος, κ. Θ, θα έπαιρνε τη θέση του στο γραφείο του πέμπτου ορόφου, τρίτη πόρτα δεξιά, με αρμοδιότητα να ελέγχει όλα τα κόκκινα καιμπλε ντοσιέ των υφισταμένων γραφέων Δ. και Σ.

Το άλλο χαρτί, αναγνωρίζοντας τη μοναδική και αναντικατάστατη προσφορά του δημοσίου υπαλλήλου Δ. τον τοποθετούσε πλέον στο δεξί γραφείο του τρίτου ορόφου και από τη στιγμή εκείνη και στο εξής οι πολύτιμες υπηρεσίες του θα αφορούσαν διεκπαιρώσεις των κόκκινων ντοσιέ.
Επίσης, αναγνωρίζοντας τη μοναδική και αναντικατάστατη προσφορά του δημοσίου υπαλλήλου Σ. τον τοποθετούσε πλέον στο αριστερό γραφείο του τρίτου ορόφου και από τη στιγμή εκείνη και στο εξής οι πολύτιμες υπηρεσίες του θα αφορούσαν διεκπαιρώσεις των μπλε ντοσιέ.

Εκείνη τη νύχτα ο δημόσιος υπάλληλος Δ. ήρθε σε οργασμό μετά της ερωμένης του, της γυναίκας του δημοσίου υπαλλήλου Σ., ύστερα από σύντομη πεντάλεπτη συνέρευση.

Εκείνη τη νύχτα ο δημόσιος υπάλληλος Σ. ήρθε σε οργασμό μετά της ερωμένης του, της γυναίκας του δημοσίου υπαλλήλου Δ., ύστερα από σύντομη πεντάλεπτη συνέρευση.

Η εκδίκηση είχε πλέον ολοκληρωθεί.

Saturday, November 24, 2007

Zhuangzi [Chuang Tzŭ] - 莊子


Zhuangzi's butterfly dream

"Μια φορά ο Τσουάνγκ Τσου ονειρεύτηκε πως ήταν πεταλούδα και χαιρότανε πετώντας δώθε-κείθε. Δεν ήξερε πως ήταν ο Τσουάνγκ Τσου. Ξαφνικά ξύπνησε και αισθάνθηκε πως ήταν ο Τσουάνγκ Τσου. Μετά δεν ήξερε αν ήταν ο Τσουάνγκ Τσου που είχε ονειρευτεί πως ήταν πεταλούδα ή αν ήταν πεταλούδα και ονειρευόταν πως είναι ο Τσουάνγκ Τσου."
[Τσουάνγκ Τσου, μετάφρ. Μ. Σεφεριάδη, 1989]

"Περπατώντας μία μέρα μ΄έναν φίλο του είδε κάτι ψαράκια στο νερό και είπε:
-Τι ευτυχισμένα που είναι!
Ο φίλος του τον ρώτησε:
-Εσύ δεν είσαι ψάρι, πώς ξέρεις λοιπόν ότι είναι ευτυχισμένα;
Και ο Τσουάνγκ Τσου απάντησε:
-Εσύ δεν είσαι εγώ. Πώς ξέρεις ότι δεν ξέρω πως είναι ευτυχισμένα;"
[Witter Bynner, the chinese translations, New York, 1978 ]

-και τα δύο αποσπάσματα από το βιβλίο "ΠΟΙΚΙΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" του Δημήτρη Καλοκύρη-

Saturday, November 17, 2007

kleine Fabel - σύντομος μύθος


Ricky Winter, Kafka und die Maus


"Αch", sagte die Maus, "die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, daß ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich daß ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell auf einander zu daß ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe." "Du mußt nur die Laufrichtung ändern," sagte die Katze und fraß sie.
Franz Kafka

"Αχ", είπε το ποντίκι, "ο κόσμος γίνεται κάθε ημέρα και στενότερος. Πρώτα ήταν τόσο πλατύς που φοβόμουνα, συνέχισα να τρέχω και ήμουν ευτυχισμένο που έβλεπα επιτέλους δεξιά και αριστερά στο βάθος τείχη, αλλά αυτά τα μακρυά τείχη συγκλίνουν τόσο γρήγορα μεταξύ τους που τώρα είμαι ήδη στο τελευταίο δωμάτιο και εκεί στη γωνία βρίσκεται η παγίδα, στην οποία κατευθύνομαι." "Απλώς πρέπει να αλλάξεις την κατεύθυνσή σου", είπε η γάτα και το έφαγε.
Franz Kafka. [στα ελληνικά από Stardustia]